3 อันดับ ต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

“รุกขมรดกของแผ่นดิน” คือ มรดกทางแผ่นดินที่ทางกระทรวงวัฒนธรรมได้คัดสรรต้นไม้จากทั่วทุกภูมิภาพของประเทศไทย คัดมาเพื่อให้ทุกคนในประเทศให้ความสำคัญกับต้นไม้ ป่าไม้ และสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์หวงแหนทรัพยากรณ์เหล่านี้

อันดับที่ 3 ต้นมะม่วงยักษ์ วัดศรีชุม

ที่วัดศรีชุม ส่วนหนึ่งของอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อ.เมือง จ.สุโขทัย มีต้นมะม่วงโบราณต้นยักษ์อายุกว่า 200 ปี มีขนาดเส้นรอบวงประมาณ 6 เมตร สูงประมาณ 20 เมตร ยืนต้นโดดเด่นอยู่ข้างมณฑปพระอจนะแห่งวัดศรีชุม อันเป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อของเมืองเก่าสุโขทัย ต้นมะม่วงโบราณต้นนี้มีรูปฟอร์มที่สวยงาม แผ่สยายกิ่งก้านสร้างความร่มรื่น นับต้นไม้เด่นประจำวัดที่มีคนนิยมมาถ่ายรูปคู่ด้วยไม่น้อย

อันดับที่ 2 ต้นผึ้ง

“ต้นผึ้ง” หรือ “ต้นเชียง” ถือเป็นต้นไม้ที่มีพูพอนใหญ่ที่สุดในประเทศไทย อายุราว 300-400 ปี มีความสูงถึง 70 เมตร วัดเส้นรอบวงแนบตามพูพอนหรือรากที่ยื่นออกมาได้ 97 เมตร ขนาด 40 คนโอบ เดิมเป็นของพ่อตาของนายเฮียง ชาวป่า โดยก่อนหน้านี้พ่อตาจะขายต้นผึ้งนี้ให้กับพ่อค้าในราคา 9,000 บาท เพื่อนำไปก้านไม้ขีดไฟ ทำไม้ไอศกรีม และเอาพูพอนไปทำที่ตีข้าว แต่นายเฮียง ชาวป่า ขอต้นไม้นี้กับพ่อตาไว้เพราะเห็นคุณค่าและความสำคัญ และยากที่จะหาต้นไม้ใหญ่แบบนี้ในชุมชนไม่มีอีกแล้ว จึงขอไว้และดูแลรักษาอนุรักษ์มาจนถึงวันนี้ ปัจจุบันต้นไม้ยักษ์นี้ไม่ได้มีความสำคัญแค่เพียงความเป็นต้นไม้ใหญ่เท่านั้น แต่ยังเป็นต้นไม้ใหญ่ที่เป็นศูนย์กลางแห่งจิตวิญญาณของชุมชน ยืนตระหง่างเคียงข้างศาลเจ้าบ้านที่สมาชิกในชุมชนทุกคนมีความรักศรัทธา

อันดับที่ 1  ต้นจามจุรียักษ์ จ.กาญจนบุรี

ต้นจามจุรียักษ์ มีอายุกว่า 100 ปี ขนาดใหญ่ 10 คนโอบ ขนาดเส้นรอบวงประมาณ 15 เมตร วัดความสูงจากพื้นดินสู่ยอดได้ประมาณ 20 เมตร รัศมีทรงพุ่มประมาณ 25.87 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางของร่มเงายาวประมาณ 51.75 เมตร ตั้งอยู่ที่ กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 1 กรมการสัตว์ทหารบก อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี ปัจจุบันถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความสนใจ มีนักท่องเที่ยวเข้ามาแวะเวียนอยู่ตลอดเวลา 

ต้องบอกเลยว่าใหญ่โต ร่มรื่น เป็นที่น่าเกรงขามจริง ๆ ในขณะเดียวกันก็น่าจะเก็บรักษาไว้เป็นมรดกให้กับลูกหลานของคนไทย สำหรับใครที่ชอบดอกกุหลาบ ยังมี 7 อันดับ กุหลาบที่หอมที่สุดในโลก มาแนะนำกัน

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*